Rekrytointivastaavan ajatuksia digitoijien rekrytoinnista

Heti vuoden alkuun pääsimme rekrytoimaan kaksi metsäalan opiskelijaa mielenkiintoisiin metsäalan työpaikkoihin. Yhteistyömme Suomen Sijoitusmetsät Oy:n kanssa jatkuu uusien rekrytointien muodossa. Metsävaratiedon digitointi on yritykselle sellainen työtehtävä, joka on hyvin ulkoistettavissa opiskelijoille. Resursseja digitointiin tarvittiin lisää, joten äkkiä rekry pystyyn ja etsimään hyviä työntekijöitä. Hakemuksia tuli mukavasti ja työtehtävään valittiin tekijät, joilla on kokemusta metsävaratiedon parissa työskentelystä sekä työelämästä että opintojen puolelta.

Paikkatieto-osaamista ja hyvää asennetta

Uudet työntekijät ovat kolmannen vuoden metsätieteen opiskelijoita, joilla molemmilla on keväälle tiedossa kandidaatin tutkielman kirjoitusta. Akateemisen työskentelyn sivuun hyväksi vastapainoksi tulee digitointi. Mikä sitten erotti nämä hakijat muista? Vahvana vaatimuksena työhön oli kokemus paikkatiedon ja metsävaratiedon hyödyntämisestä muun metsäalan osaamisen lisäksi. Tämän lisäksi työ tulee sisältämään kanssakäyntiä digitointipoolin muiden työntekijöiden kanssa sekä tietenkin Sijoitusmetsien työntekijöiden kanssa. Hyvä asenne, työelämätaidot sekä sopeutuminen yhdessä toimimiseen olivat avainasioita. Näitä asioita arvioitiin haastattelussa, vaikka molemmat opiskelijat olivatkin rekrytointivastaavalle jo hiukan tuttuja yliopiston puolelta.

Rekrytointiprosessin sujuvuus ja hakemisen helppous avainasioita

Itse rekrytointiprosessista OsuusMetsän näkökulmasta nostona tulee mieleen hyvin toimivat nettisivut ja näin ollen helppo tapa hakea meille töihin. Toisaalta tämä myös helpottaa minun työtäni hakemuksia tarkastellessa. Rekrytointiprosessimme on taas kehittynyt ja jatkamme tehostamista tulevaisuudessa. Meille töihin tulevien ihmisten palaute on erittäin tärkeä työkalu, jota pyrimme hyödyntämään mahdollisimman paljon. Jatkuva oman toiminnan tarkastelu ja kehittäminen onkin tärkeä elementti OsuusMetsän toiminnassa.

Kaikille osapuolille onnistunut lopputulos

Kokonaisuudessa voi sanoa, että rekrytoinnissa on suuren urheilujuhlan tuntua. Yritys saa hyviä työntekijöitä, opiskelijat arvokasta työkokemusta ja toimeentuloa opiskelijan arkeen. Tämän lisäksi meillä OsuusMetsällä onnistutaan juuri siinä, minkä takia osuuskunta perustettiin, eli tarjotaan helppo työtehtävien ulkoistaminen yritykselle ja mielekäs työsuhde metsäalan opiskelijalle.