Metsäalan ammattilaiselta toivotut taidot ja ominaisuudet

Metsäalan ammattilainen tarvitsee metsäosaamisen lisäksi liudan erilaisia taitoja sekä ominaisuuksia työssään. Olemme koonneet listan taidoista ja ominaisuuksista, joita metsäalan ammattilaiselta toivotaan. Lista perustuu kahdestakymmenestä metsäalan työpaikkailmoituksesta löydettyihin tietoihin. Listan avulla pystyt jo opintojen aikana kehittämään taitoja sekä ominaisuuksia tulevaa työuraa varten. Kartuttamalla haluttuja taitoja erotut hakijoista ja mahdollisuutesi saada työpaikka kasvaa.

Lista ominaisuuksista

A

Aktiivisuus

Analyyttisyys

Asiakaspalveluhenkisyys

Asiakaspalvelutaidot

E

Englannin kielen taito

H

Halu oppia uutta

Hankealueen tuntemus

I

Itsenäisyys

Itseohjautuvuus

J

Joustava työote

K

Kannustavuus

Kirjallinen taito

Kokemus markkinoinnista

Kyky aktiiviseen asiakkuuksien hoitoon

Kyky itsenäiseen päätöksentekoon

Kyky omaksua uusia asioita

Kyky ottaa vastuuta

Kyky tulokselliseen työhön

Kyky verkostoitua eri sidosryhmien kanssa

M

Maastokelpoisuus

Markkinointihenkisyys

Matkustusvalmius

Motivaatio

Myyntihenkisyys

Myyntiosaaminen

O

Ongelmanratkaisukyky

P

Positiivinen asenne

R

Ratkaisukeskeisyys

Ruotsin kielen taito

S

Sosiaalinen pelisilmä

T

Taito rakentaa luottamuksellisia työsuhteita

Talousosaaminen

Tavoitteellisuus

Tietojärjestelmäosaaminen

V

Venäjän kielen taito

Viestintätaidot

Vuorovaikutustaidot

Y

Yhteistyötaidot