Vinkit työnhakuun blogisarjastamme

Menestyksellistä uutta vuotta toivottaa OsuusMetsä metsäalan opiskelijoille! Myöhäinen joululahjamme seuraajillemme ja edellä mainitulle ryhmälle on nettisivuillemme ilmaantuva blogisarja, jossa olemme haastatelleet metsäalan työnantajia koskien tulevaa kesätyökautta. Tavoitteenamme oli selvittää työnantajien intressit kausityöntekijöitä kohtaan; miten erottua joukosta, miten kirjoittaa hyvä työhakemus sekä millä varmistetaan työpaikkaan pääseminen. Tulevan blogisarja keskittyy näiden kysymyksien purkamiseen yrityskohtaisesti ja julkaisemme blogeja säännöllisin väliajoin aiheeseen liittyen.

Tavoitteena tuoda esille työnantajia

Oma tavoitteemme on blogisarjan myötä helpottaa metsäalan opiskelijoiden kausityönhakuun liittyvää stressiä ja mainostaa työnantajia opiskelijoille varteenotettavina vaihtoehtoina tulevan kesän työpaikoissa. Ensimmäisessä blogiosiossa käsitellään Metsä Groupin edustajan vastauksia kysymyksiimme, mistä noheva lukija saa hyviä tärppejä työnhakuun. Aiheen ollessa ajankohtainen joka vuosi, toivomme selvityksemme palvelevan metsäalan opiskelijoita ylivuotisesti. Vastaajat ovat pitkälti puunhankintayrityksiä, joiden kategoria lieneekin suurimpia työllistäjiä metsäalan opiskelijoille kesäkautena.

Metsä Groupin tarjoamat työtehtävät

Metsä Groupin edustaja on nimeltään Petri Toivanen, joka toimii operaatiopäällikkönä Joensuun ja Kuopion piirillä. Käytännössä hän vastaa Joensuun ja Kuopion piirien operatiivisesta toiminnasta, mitä tulee yhtiön korjuuseen ja metsänhoitoon. Myös harjoittelijoita näille hankintapiirille työllistetään. Tulevalle kaudelle suunniteltiin kaiken kaikkiaan palkattavaksi kuusi harjoittelijaa, joista kolme sijoitetaan Kuopion piirille ja kolme Joensuun piirille. Työtehtävät pitäisivät sisällään metsänhoidon ja korjuun operaatioasiantuntijan avustavia tehtäviä, maastokontrolleja, taimilogistiikka sekä muita työtehtäviä, mihin harjoittelija kykenee. Myös metsäasiantuntijan avustavia tehtäviä sekä leimikon suunnittelua tulevana kautena olisi luvassa.

Erotu hyvällä työhakemuksella ja ansioluettelolla

Kausityöpaikkaa voi hakea Metsä Groupin sivuilta, joka johdattaa meidät aasinsillalla itse hakemuksen rakenteeseen. Tiedustelimme kysymyksillä yrityksen edustajilta, millainen on hyvä työhakemus sekä CV. Kyselyistämme kävi ilmi selkeästi se, että rekrytointi arvostaa selkeää ja ytimekästä työhakemusta sekä ansioluetteloa. Hakiessasi paikkaa, tunnista siis selkeät pääpointit työpaikkailmoituksesta, millaisia odotuksia yrityksellä on hakijalta ja pyri vastaamaan näihin odotuksiin hakemuskirjeessäsi. Vältä täytelauseita. Tunnista olennaiset hyvät ominaisuutesi työpaikkaa ajatellen, äläkä pelkää tuoda esiin näitä ominaisuuksia hakemuksessa selkeästi sekä ytimekkäästi.

Huolellisuudella ja aktiivisuudella työhaastatteluun

Seuraavalla kysymyksellä halusimme tiedustella yrityksen edustajalta sitä, millaisilla kriteereillä työntekijät valitaan työhaastatteluihin. Edustajalta kävi ilmi se, että jokainen hakemus ja ansioluettelo luetaan tarkkaan. Pyri siis keskittymään selkeään viestintään ja vältä kirjoitusvirheitä. Erityishuomio kiinnittyy hakemuksissa aiempaan työkokemukseen sekä jälkeenpäin myös hakijan aktiivisuuteen hakuprosessissa. Siispä puhelinsoiton ja oma-aloitteisuuden tärkeyttä ei saa vähätellä rekrytoinnin ollessa päällä, siten voit aidosti erottua hakijajoukosta. Rekrytointivastaavalle jättää hyvän kuvan itsestään esimerkiksi esittämällä relevantteja kysymyksiä liittyen työpestiin.

Tuo osaamisesi esille

Tiedustelimme yrityksen edustajalta myös sitä, millaiset opinnot ja minkälainen erityisosaaminen on eduksi perinteisen metsäosaamisen lisäksi kesätyötä ajatellen. Yrityksen edustaja vastasi siten, että kaikki aikaisemmat opinnot ovat avuksi hakijalle. Vastaaja korosti sosiaalisia taitoja sekä taitoa suorittaa työskentelyä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Näitä ominaisuuksia kannattaa korostaa myös hakemuskirjeessä. Viimeisenä kysymyksenä kysyimme yrityksen edustajalta sitä, millaisia yleisiä vinkkejä antaisit työnhakijalle. Yrityksen edustaja kehotti työnhakijoita lähettämään hakemuksensa mahdollisimman nopeasti, sillä valinnat pyrittiin tekemään myös mahdollisimman nopeasti.

Erotu joukosta ja ole nopea!

Tiivistettynä siis erotu joukosta, soita rohkeasti hakemuksen perään työnantajalle, korosta hyviä ominaisuuksiasi hakemuskirjeessä ja pyri toimimaan hakuprosessissa mahdollisimman nopeasti. Seuraavassa blogissamme vastaajina ovat Vaaran Metsä sekä Neova Group. Vaaran Metsä toimii Tervolassa, ja hankkii pääosin kuusitukkia emoyhtiölleen ja Neova Group eli entinen Vapo hankkii ja toimittaa energiapuuta energialaitoksille. Hyviä työnhakuvinkkejä tulossa myös niiltä osin! Stay tuned!

Vieritä ylös