Vinkit kesätyöhakuun – osa 4

Suomen MetsätKuntoon Oy

Blogisarjan viimeisessä osassa vinkkejä kesätyöhakuun antaa Miikka Minkkinen, joka toimii yrittäjänä sekä toimitusjohtajana Suomen MetsätKuntoon Oy:ssä. Suomen MetsätKuntoon Oy on vuonna 2014 perustettu metsäpalveluyritys, joka työllistää nykyään n. 80 henkilötyövuotta.  MetsätKuntoon Oy:n palveluihin kuuluvat metsänhoito, asiantuntijatehtävät, puunosto, tienrakennus, metsäkiinteistövälitys sekä suometsänhoito. Laajan palvelutarjonnan ansioista metsänomistaja saa kaikki palvelut saman katon alta. MetsätKuntoon Oy:n ydinalue on Kainuu, josta se on laajentanut palveluitaan myös naapurimaakuntiin.  MetsätKuntoon Oy:n arvot ovat vastuullisuus, aktiivisuus ja ammattimaisuus. Näiden arvojen mukaan MetsätKuntoon Oy palvelee asiakkaitaan.

MetsätKuntoon Oy:n liiketoiminnan kasvuvauhti sekä kehitys on ollut nopeaa yrityksen perustamisesta lähtien. Nopean kasvuvauhdin yksi pääsyistä on ollut avoin yrityskulttuuri, jossa otetaan työntekijöiden kehitysehdotukset huomioon sekä kokeiluun.

Miikka Minkkisen vinkit kesätyöhakuun

1. Kuka olet, mitä yritystä edustat ja mikä on roolisi yrityksessä?

”Olen Miikka Minkkinen ja toimin yrittäjänä ja toimitusjohtajana yrityksessä Suomen MetsätKuntoon Oy.”

2. Palkataanko edustamassasi yrityksessä ensi kesänä kausityöntekijöitä? Jos palkataan niin millaisiin työtehtäviin ja mistä työhakuilmoitukset löytyvät?

”Kyllä palkataan. Tänäkin kesänä palkkaamme suorittavan työn tekijöitä, niin istuttajia kuin raivaajia, Kainuuseen. Lisäksi Ylä-Kainuun alueelle etsimme opintojen loppupuolella olevaa henkilöä maastoinventointitehtäviin. Tähän työhön vähintään perusteet maastoinventoinneista pitäisi olla hallussa. Kesätyötehtäviin voi hakea suoraan nettisivujemme rekryosiosta, josta löytyy myös kesätyöpaikkahaku (https://metsatkuntoon.fi/rekry/kesatyot/)”

3. Minkälainen on hyvä työhakemus ja CV?

”Hyvästä työhakemuksesta käy ilmi kuka työtehtävää hakee, mihin työtehtävään ja miksi sekä mikä työtehtävässä ja yrityksessä kiinnostaa ja kiehtoo. Mikäli työilmoituksessa kysytään palkkatoivetta, esitetään se työhakemuksessa.”

”CV:ssä perinteisesti näkyy henkilön yhteystiedot, koulutus ja työelämässä karttunut työkokemus. Kokemus esitetään yleensä ajallisesti tästä hetkestä taaksepäin eli viimeisin kokemus ensimmäisenä. Hyvässä CV:ssä työkokemuksesta käy ilmi työn ajankohta ja kesto, työnantaja, positio (tehtävänimike) sekä työtehtävät ja vastuut ja saavutukset. CV:seen usein merkitään myös harrastukset ja luottamustoimet, erityisesti mikäli ne ovat työpaikan kannalta relevantteja. Myös suosittelijat voidaan merkitä CV:seen.”

4. Millaisilla kriteereillä valitset työnhakijat työhaastatteluun?

”Meillä rekrytointiprosessi vakituiseen työhön on monivaiheinen, mutta siinäkin työhakemuksella ja CV:llä on merkittävä painoarvo ensimmäiseen haastatteluun henkilöitä valittaessa. Kesätyöhön valittaessa vaikuttaa niin nettilomakkeen kysymysten vastaukset kuin osaaminenkin.”

5. Mitkä opinnot / mikä erityisosaaminen on eduksi perinteisen metsäosaamisen lisäksi kesätyötä ajatellen?

”Positiivinen asenne on tärkeää ja reipas tekemisen meininki!”

6. Mitä yleisiä vinkkejä antaisit työnhakijalle?

”Ole oma itsesi ja tuo osaamisesi rohkeasti esiin. ”

Vieritä ylös