Vinkit kesätyöhakuun – osa 3

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala ry

Vinkit kesätyöhakuun -sarja jatkuu Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen vastauksella. Kyselyyn vastasi Harri Välimäki, joka toimii Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen johtajana. Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksellä on 12 000 jäsentä, jotka omistavat noin 700 000 hehtaaria metsää. Metsänhoitoyhdistyksen palveluksessa on viisikymmentäkuusi metsäalan ammattilaista, jotka palvelevat metsänhoitoyhdistyksen jäseniä asiakaslähtöisesti ja paikallisesti. Metsänhoitoyhdistys auttaa jäseniään hoitamaan metsiään heidän tavoitteiden sekä periaatteidensa mukaisesti.

Tarjolla monipuolisia työtehtäviä

Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistys palkkaa vuosittain metsäalan opiskelijoita toimihenkilöharjoitteluihin. Tehtävät ovat monipuolisia metsäalan toimihenkilön tehtäviä sekä niihin tutustumista. Harjoittelijoiden lisäksi yhdistys palkkaa noin 10–15 kausityöntekijää metsänhoitotöihin. Metsänhoitotyöt koostuvat istutuksista sekä raivaussahatöistä. Harjoittelijapaikoista ilmoitetaan Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen nettisivuilla sekä somessa. Kausityöhakuihin ei ole ollut erillistä hakua vaan niistä on ollut yleensä yksi ilmoitus lehdissä ja somessa.

Hyvän työhakemuksen ja ansioluettelon ominaisuudet

Kysyimme Harrilta, minkälainen on hyvä hakemus ja CV. Hyvä hakemus on tiivis ja asiallinen. Sellainen, että siitä näkee hakijan paneutuneen kyseisen hakemuksen tekemiseen ja miettineen myös työnantajan näkökulmasta tarvetta ja toisaalta mitä hakijalle on siihen tarpeeseen annettavaa. Hyvä hakemus on huoliteltu eikä siinä ole kirjoitusvirheitä. Hakemusta ja CV:tä tehdessä kannattaa katsoa netistä valmiita pohjia niille. CV:ssä kannattaa panostaa persoonallisuuteen, sillä persoonallinen CV jää lukijalle paremmin mieleen.

Haastatteluun pääseminen

Seuraava kysymyksemme oli Harrille se, millä kriteereillä työnhakijat valitaan haastatteluun.

”Toki jossain määrin aikaisempi kokemus ratkaisee, mutta jostain kaikkien on aina aloitettava. Olemme palkanneet paljon myös suoraan koulunpenkiltä. Persooniahan kuitenkin aina haetaan. Hakemuksesta on nähtävä, että on selkeä kiinnostus alaan.”

”Työnhakijan oma aktiivisuus on aina plussaa. Esim. kannattaa ottaa puhelimitse tms. yhteyttä ennen hakemista. Jää paremmin taas tyyppi mieleen.”

Erityisosaaminen

Kysyimme Harrilta, mitkä opinnot tai mikä erityisosaaminen on eduksi perinteisen metsäosaamisen lisäksi kesätyötä ajatellen.

Metsäalan osaamisen lisäksi kaikkinainen aktiivisuus ja ulospäin suuntautuneisuus ovat eduksi. Tämän lisäksi myynti-, markkinointi- ja ympäristöasioiden erityisosaamiset herättävät kiinnostuksen.

Yleiset vinkit työnhakijalle

Harrin yleinen vinkki työnhakijoille on se, että kannattaa olla aktiivinen. Hakemukset kannattaa laittaa mahdollisimman nopeasti, koska osa valinnoista saatetaan tehdä jo ennen hakuajan päättymistä.

Vieritä ylös