Vinkit kesätyöhakuun – osa 2

Blogisarja jatkuu edelleen aiheena työnhakuvinkit tulevaan kesäkauteen. Tällä kertaa kiperien kysymyksien vastaajina ovat edustajat sekä Vaaran Metsältä että Neova Groupilta. Vaaran Metsä on puunhankintayhtiö, joka toimittaa emoyhtiölleen raaka-ainetta. Yhtiö kotipaikka on Tervolassa ja yhtiö operoi pääasiassa Länsi-Lapin alueella. Neova Groupin alaisuudessa toimiva Vapo on sen sijaan valtakunnallisesti toimiva puunhankintayhtiö, joka toimittaa pääasiassa haketta asiakkailleen. Yhtiö on keskittynyt siis energiapuuhun ja siihen liittyvään liiketoimintaan. Ilman sen suurempia esittelyitä, käykäämme itse asiaan.

Tarjolla monipuolisesti erilaisia tehtäviä

Vaaran Metsän edustaja on nimeltään Erkki Kallio. Hän on yhtiön osakas ja toimii yhtiön hankintaesimiehenä. Neova Oy:n edustaja on nimeltään Kalle Immonen ja toimii puupolttoainepäällikkönä. Kyselystämme käy ilmi, että molemmat yhtiöt ottavat tulevana kautena kausityöntekijöitä. Siispä kysyimme millaisia tehtäviä olisi luvassa ja kuinka pitkäksi aikaa. Haastattelusta kävi ilmi, että Vaaran Metsällä on puunhankintaa tukevia työtehtäviä tarjolla. Neovalla on myös puunhankintaa tukevia työtehtäviä tarjolla ensi kauden työntekijöille. Työtehtäviä eriteltiin vastauksissa muun muassa seuraaviksi: avustavat puunkorjuun työnjohtotyöt, energiapuuerien inventointi sekä operaatiopäälliköiden lomasijaistaminen. Vaaran Metsille hakemuksen töistä voi laittaa avoimena hakemuksena yhtiön sivujen kautta ja Neova Oy:n työpaikkailmoitukset löytyvät MOL:lista sekä yhtiön sivuilta, kunhan haku alkaa.

Hyvän työhakemuksen ja ansioluettelon ominaisuudet

Seuraavaksi kysyimme yhtiöiden edustajilta, millainen on hyvä työhakemus ja CV. Vastaukset olivat lähes identtiset. Vaaran Metsän edustaja kuvaili hyvää työhakemusta sellaiseksi, missä CV ja työhakemus täydentävät toisiaan. Erityishuomioita erityisesti ansioluettelossa kiinnitetään suosittelijoihin. Neova Oy:n edustaja kuvaili hyväksi työhakemuksesi ytimekästä työhakemusta, jossa tuodaan esille olennainen työkokemus. Myös persoonallisuus ja positiivisuus on hyvä tuoda sopivalla tavalla työhakemuksessa esille. Siispä pähkinänkuoressa ja tiivistettynä hyvä työhakemus on selkeä ja ytimekäs relevanttien työkokemuksien suhteen.

Tuo kokemuksesi ja osaamisesi esille

Seuraavalla kysymyksellä halusimme tiedustella yrityksen edustajalta sitä, millaisilla kriteereillä työntekijät valitaan työhaastatteluihin. Työhakemuksia luettaessa molempien työnantajien huomiot kiinnittyvät aiempiin työ- ja harjoittelukokemuksiin. Omasta aktiivisuudesta hakuprosessissa on myös hyötyä. Myös muut työkokemukset sekä valmistumisaste vaikuttavat osaltaan valintaan. Omalta osaltasi voit siis vaikuttaa hakuprosessissa soittamalla hakuprosessin aikana työnantajalle ja erottumalla joukosta. Hyvien kysymyksien esittäminen työnantajalle on myös aina plussaa. Hyvät kysymykset ovat esimerkiksi tarkentavat kysymykset työtehtävistä, työympäristöstä sekä muista relevanteista aiheista.

Hyödylliset opintojaksot ja taidot

Erityisen hyviksi opintojaksoiksi Vaaran Metsällä katsottiin opintojaksot, joissa käydään läpi metsänhoidon perusteet sekä logiikka koealamittauksien takana. Lisäksi myös muu matemaattinen taito on hyödyksi sosiaalisia taitoja unohtamatta. Tiivistettynä työntekijällä täytyy olla siis rohkeus tarttua puhelimeen. Neova Oy:n edustaja korosti opintojaksoja, joissa käydään perustuntemus biopolttoaineista ja siihen liittyvästä markkinasta. Myös opintojaksot puukorjuusta- sekä puunhankintaosaamisesta ovat hyödyksi. Puutavaran mittausosaaminen mainittiin myös hyväksi taidoksi tuntea unohtamatta sosiaalisia taitoja.

Markkinoi omaa osaamistasi

Lopuksi yleisiä vinkkejä kausityönhakijalle yrityksien edustajat mainitsevat aktiivisuuden hakuprosessissa eli mikäli haluat lisätä todennäköisyyttä työpaikan saamisesta, sähköpostiviestin lähettäminen tai puhelinsoitto rekrytoinnista vastaavalle ovat hyviä vaihtoehtoja. Markkinoi omaa osaamistasi hakemuskirjeessä, tunnista hyvät ominaisuutesi ja satsaa hakemuksessa näihin. Oma-aloitteisuudella sekä tiimityöskentelytaidoilla on edelleen suuri arvo rekrymarkkinoilla. Molemmat edustajat korostivat toimimaan myös hakemuksissa mahdollisimman nopeasti.

Seuraavan blogikirjoituksen keskiössä on Metsänhoitoyhdistyksen edustajan vastaukset. Pysykää kuulolla!