Katsaus OsuusMetsän päivittäiseen toimintaan

Tervehdys lukijalle,

Tässä blogitekstissä käsittelen aihetta, mitä pidän luontaisena jatkumona edelliselle blogille. Tämän blogitekstin keskiössä on OsuusMetsän toiminnan jatkuvuus ja se kokonaisuus, mitä on tapahtunut Osuusmetsän tarinassa perustamisilmoituksen ja ensimmäisten askelien sekä urakoiden jälkeen omasta ja varapuheenjohtajan näkökulmasta. Tarkoituksenani on avata hieman syvällisemmin sitä, millaista taustatyötä esimerkiksi yhden urakan järjestäminen on vaatinut OsuusMetsältä sekä sitä, millaista on olla OsuusMetsän perustajajäsen ja sovittaa esimerkiksi sen synnyttämät juoksevat asiat opiskelijan arkeen ja millaiseksi koen toiminnan. Sen enempää johdattelematta, siirtykäämme suoraan asiaan.

Perustamisilmoituksen lähettämisen jälkeen en tuntenut vielä oikeastaan olevani osuuskunnan perustajajäsen, eikä se oikeastaan synnyttänyt minussa suuria tuntemuksia suuntaan tai toiseen. Halkosavotassa sen sijaan oli sitä jotain: kohtasimme ensimmäisen asiakkaan yhdessä monien muiden perustajajäsenten kanssa, jota myöhemmin laskutimme ja teimme pohjakassan ilmeisen onnistuneella asiakaskohtaamisella. Sillä oli äärettömän tärkeä vaikutus asenteeseemme, millä lähdimme myöhemmin kesällä 2021 ja syksyllä 2021 markkinoimaan toimintaamme ja lähettämään ennakkoluulottomasti eri toimijoita kohtaan tarjouksia palveluistamme.
Kesällä kohtasimme yhdessä ensimmäisen epäonnistumisen tarjouksien läpimenemisten tiimoilta erään urakkatarjouksen epäonnistuessa. Tilanne oli hassu, sillä hinnoittelumme oli äärimmäisen kilpailukykykyinen, mutta siitä huolimatta asiakas ei tehnyt ostopäätöstä. Kulutimme aikaa tämän tarjouksen laatimiseen yhteenlaskettuna varmasti työpäivän ajan, jos mukaan lasketaan kaikki työvaiheet markkinoinnista itse tarjouksen lähettämiseen paperisessa muodossa. Itselleni tämä oli merkittävä opetus markkinasta, jossa toimimme: metsät ovat loppujen lopuksi melko passiivinen pääoma, jonka synnyttämät sivumarkkinat eivät aina toimi kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan. Toimimassamme markkinassa täytyy ottaa huomioon myös se tekijä, että asiakkaalla on aina myös vaihtoehtona olla tekemättä mitään metsäomaisuudelle.

Tästä epäonnistumisesta huolimatta olen tyytyväinen hallituksen jäsenten asenteeseen toimintaamme kohtaan. Olemme kaikki tietoisia siitä, että kirjoittaessamme OsuusMetsän historiaa, jälkeenpäin katsottuna voimme todeta sen, että matkalla oli sekä myötä -että vastoinkäymisiä. Yhteinen voimavaramme on huumorintaju sekä sitoutuneisuus toimintaamme kohtaan, minkä avulla saimme pian käsiimme urakan, jonka avulla työllistimme ensimmäiset kaksi työntekijää. Tätä urakkaa varten käytimme huomattavasti vähemmän aikaa hinnoitteluun ja itse sopimusten kirjoittaminen kahden osapuolen välillä meni mielestäni todella sukkelasti. Nyt marraskuussa, kun tekemämme ymppäysurakka on päättynyt, voin ylpeästi todeta urakan olleen menestys, missä tyytyväiseksi jäivät kaikki tapahtuman osapuolet.

Päivittäisiin työtehtäviin kuuluu tarjousten laatimisten lisäksi myös muita työtehtäviä, jotka vievät vaihtelevasti aikaa. Toki näkyvimmät tehtävät näistä ovat tietysti markkinoiden tunnistaminen ja tarjousten kohdistaminen näihin alueisiin, sillä niiden läpi mennessä ne tuottavat konkreettisesti työtä metsäalan opiskelijoille. Näiden lisäksi päivittäisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi rahoituksen hakeminen, markkinointi sekä sosiaalisen median päivittäminen. Näihin kaikkiin toimiin kuuluu suunnattomasti aikaa, minkä vuoksi aikataulujen luominen itselle sekä tehtävien delegoiminen on äärettömän tärkeä taito osata, jotta yksittäinen ihminen ei kuormitu tehtävistä liikaa. Olen huomannut, että olen vuoden mittaan kehittynyt näissä asioissa huomattavasti, joka osoittaa tietynlaista orientoitumista työtehtäviin. Ennen näihin asioihin sain kulumaan helposti todella paljon aikaa, mutta nykyään miellän monet tehtävät päivittäiseksi askareeksi, joihin ei ole enää esimerkiksi sellaista aloittamisen kynnystä.

Olemme yhdessä saavuttaneet tilanteen, missä olemme tehneet sopimuksia muutamien yrityksien kanssa, jotka poikivat vuoden loppuun mennessä erinäisellä tahdilla työtehtäviä. Itsehän en ole sanatarkasti yrittäjä, vaan osuuskuntamme perustajajäsen ja minulla on tismalleen sama äänivalta kuin muillakin osuuskuntalaisella. Silti omassa päässäni saatan leikkiä joskus ajatuksella, että olen yrittäjä muiden perustajajäsenten kanssa: mehän laskemme tarjouksia ja sitä kautta teemme tai teetätämme työtä. Kateosuutta emme ensisijaisesti pyri jakamaan osuuskunnan jäsenille vaan pikemminkin käyttämään varoja investointeihin, jotka nähdään hyväksi toiminnalle ja toiminnan jatkuvuudelle. Jatkuvuus ja osuuskunnan omistaja-asiakkaiden kasvattaminen onkin yksi kulmakivistä, mihin haluamme panostaa lähitulevaisuudessa. Tämän vision myötä, toivon näkeväni ensi vuonna samaan aikaan tuplaantuneen osuuskunnan jäsenmäärän, minkä myötä yhdessä, suurempana ja vahvempana pystymme entistä parempaan ja haastamaan markkinat, joilla toimimme metsäalan opiskelijoiden voimin.

~Eetu Dahl~
Varapuheenjohtaja

Vieritä ylös